Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Gruppeledelsen

Rollene og ansvarsområdene til hovedstyret og representantskapet

Å implementere og ta de riktige beslutningene basert på bedriftens strategier i den daglige driften – dette er hovedstyrets ansvar, med støtte fra representantskapet.

Hovedstyret

Medlemmer og ansvarsområder (fra venstre): Pieter de Koning (IT),Roland Kienzler (HR - frem til 30. juni; fra 1. oktoberJörg Stegert), Økonomisjef Dr Luc Schultheiss, Dr. Heiner Zehntner (Juridisk), Administrerende direktør Matthias Altendorf, Dr Manfred Jagiella (Industriell prosessanalyse), Nikolaus Krüger (Salg), Dr Andreas Mayr (Markedsføring og Teknologi),

Alle medlemmer av hovedstyret utpekes av representantskapet. De er ansvarlige overfor den årlige generalforsamlingen – med andre ord, familien som er aksjeinnehavere. Hvert styremedlem har tydelig definerte ansvarsområder. Det overordnede ansvaret ligger hos Endress+Hauser-gruppens administrerende direktør.

Veiledning av bedriften

Medlemmene av hovedstyret lager en strategisk skisse og implementerer den i samråd med representantskapet. For å gjøre dette må de være spesialister på sine områder, og samtidig generalister.Oppgaven deres er å identifisere tendenser og utviklinger, og derfra definere risikoer og muligheter for gruppen.

Harmonerende aktiviteter

Det at datterselskaper som salgssentre eller produksjonssentre arbeider uavhengig, er en del av Endress+Hausers bedriftskultur. Det er styremedlemmenes oppgave å harmonere disse aktivitetene og samkjøre dem med hele virksomhetens målsetninger – gjennom spesifikasjoner, avtaler, møter og diskusjoner.

Representantskapet

Representantskapet (fra venstre): Dr Heiner Zehntner (Departementssjef ), Thomas Kraus, Michael Ziesemer, Dr Hans Jakob Roth, Klaus Endress (President) and Antonietta Pedrazzetti

Medlemmene av representantskapet i Endress+Hauser-gruppen veileder hovedstyret i viktige saker og kontrollerer samsvar med fundamentale prinsipper. Viktige beslutninger krever godkjenning av representantskapet.

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Send e-post www.no.endress.com

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk