Et globalt nettverk

Endress+Hauser-gruppens oppbygning

Salgssentre og -representanter over hele verden gir støtte til våre kunder. Produksjonssentrene samler kompetanse innen sine respektive fagområder. Dette globale nettverket administreres av en slank organisasjon.