Finansielle resultater

Gruppen har global vekst, øker profitt og skaper et antall nye jobber

Endress+Hauser økte salg og overskudd i 2017. Konsernet har hatt et sterkt forretningsmiljø og introduserte et bredt spekter av produktinnovasjoner, inkludert den første totale B2B digitale 2-veis ordertransaksjoner. Tallrike nye ansettelser, betydelige investeringer og store fremskritt innen bærekraft understreker konsernets balansert vekst.

Sterk utvikling i lokal valuta

I 2017 økte nettoomsetningen 4,8 prosent til 2241 milliarder euro. Verdien av euroen mot de fleste andre valutaer forvrenger imidlertid bildet. "Når den er justert for lokale valutaer, vokste vi til en 6,5 prosentsats; Instrumentvirksomheten hadde 8,0 prosent vekst, sier konsernsjef Matthias Altendorf på konsernets årlige mediekonferanse i Basel. "Vi er sikre på at Endress+Hauser har styrket sin markedsposisjon."

God vekst

Et sterkt forbrukermiljø, stabilisering av oljeprisene og lave renter i 2017 førte til økt investeringsaktivitet i prosessindustrien. "Bortsett fra å måtte utvide kapasiteten, var selskaper ute etter måter å produsere mer konkurransedyktig, pålitelig og bærekraftig," sa Matthias Altendorf. Endress+Hauser støtter deres bestrebelser som en ledende global leverandør av prosess- og laboratoriemålteknologi, automatiseringsløsninger og tjenester.

Impuls fra innovasjon og digitalisering

"Virksomheten har vært bra i nesten alle regioner og næringer," rapporterte konsernsjefen. Innovative teknologier ga betydelig drivkraft for virksomheten. Endress+Hauser lanserte 57 nye produkter og 571 instrumentalternativer i fjor. Utgifter til forskning og utvikling økte til 170,7 millioner euro, noe som tilsvarer 7,6 prosent av salget. Betydningen av innovasjon for Endress+Hauser gjenspeiles i 261 nye patentsøknader og digitalisering spiller en stadig viktigere rolle.

Forbedring på inntektssiden

Endress+Hauser forbedret driftsresultatet (EBIT) med 15,0 prosent til 251,7 millioner euro. Resultat før skatt (EBT) steg 24,9 prosent til 275,6 millioner euro. Nettoinntektene økte med 34,2 prosent til 209,1 millioner euro. Return on sales (ROS) klatret 2,0 poeng til 12,3 prosent. I kontrast sank egenkapitalandelen 0,3 poeng til 70,2 prosent på grunn av valutakurseffekter. Endress+Hauser investerte 138,7 millioner euro over hele verden.

Utmerket score i bærekraft

"Som et familiebedrift er det vårt mål å vokse bærekraftig," understreket konsernsjef Matthias Altendorf. En av de strategiske nøkkelindikatorene i denne sammenhengen er EcoVadis-benchmarket, som rangerer leverandørens bærekraftighet. I 2017 fikk Endress+Hauser 66 av 100 poeng og ble plassert blandt de to øverste prosentene av alle selskapene som ble evaluert. Endress+Hauser opprettet 296 nye arbeidsplasser i 2017, betydelig mer enn planlagt. Ved årsskiftet jobbet 13.299 personer for konsernet.

Solid utsikt for inneværende år

Endress+Hauser fikk en god start på året med en sterk økning i innkommende ordrer. Konsernet planlegger vekst i midten av enkeltsifret prosentandel og forventer lønnsomhet gjenværende på dagens nivå uten ekstraordinære tiltak. 223 millioner euro er avsatt for investeringer og konsernet planlegger å skape opptil 500 nye jobber over hele verden. "Vi forventer at 2018 blir et godt år for Endress + Hauser," avsluttet Matthias Altendorf.

Nedlastinger