‘changes’

Vårt firmamagasin 'Changes' gir deg spennende innsikt i Endress+Hauser's verden

Årets utgave av "endringer" fokuserer på primær- og metallindustrien. Den økende etterspørselen etter råvarer driver sektoren, men samtidig blir utvinning stadig vanskeligere, enten gjennom malmkvalitet, økende energikostnader eller strammere miljøstandarder. Mot denne bakgrunnen, hvordan kan industrien forbli konkurransedyktig? Vi er overbevist om at svaret ligger i bruk av ny teknologi - og i økende digitalisering.

Forsidebilde på vårt 'changes' Magasin ©Endress+Hauser

Innhold

GrunnlagetPrimær- og metallindustrien har spilt en avgjørende rolle for å fremme utviklingen av menneskeheten og fortsette å styrke sin fremgang.

Fremtidsutsikter Gruveekspert Michelle Ash snakker om digitalisering i bransjen.

Nærhet til kunden Et tett salgs- og servicenettverk støtter den russiske industrien.

Alt under kontroll En av Russlands største kjemiske komplekser er avhengig av våre blå instrumenter.

Digitalisering Hvordan blandet virkelighet er å forandre servicebransjen.

Analyse Nye in-line metoder overvåker produktegenskaper

Intervju Klaus Endress og Matthias Altendorf deler sin innsikt i konsernets utvikling.

Vet du allerede om vår ‘changes’ blog? Her finner du utvalgte historer fra så vel som annen spennende informasjon fra gruppen. Eller les siste utgave kundemagasin 'changes'(eng) eller detaljert årsrapport(eng) på nett i Endress+Hauser "Kiosk". Vår kiosk app er også tilgjengelg for nedlasting fra Android eller iOS.

Ønsker du en trykket utgave av 'changes' magazine, vennligst send oss en email.

Kontakt

Nedlastinger