Positiv miljøpåvirkning gjennom avfall

Den mekaniske produksjonen har blitt mer bærekraftig.

Endress+Hauser bruker 1400 tonn rustfritt stål hvert år ved anlegget i Maulburg alene, noe som resulterer i en million komponenter som finnes i ulike trykk- og fyllenivåinstrumenter. Som del av byggingen av et nytt moderne anlegg har Endress+Hauser gjort den mekaniske produksjonen klar for fremtiden, en investering på til sammen seks millioner euro i 2014.

Komprimeringsmaskinen sparer kostnader, forenkler arbeidsbelastningen og hjelper til med å bevare miljøet. ©Endress+Hauser
Smart idé: Teamet har nesten fullstendig automatisert kasseringen av skrapmetallspon. ©Endress+Hauser

Under produksjonsprosessen oppstår det hauger med stålspon, et svært robust materiale som er vanskelig å behandle. Ved produksjon av komponentene blir nesten halvparten av råmaterialet til spon. Avdelingsleder Armin Nüssle forklarer: "For å forenkle kasseringen kjøpte vi inn en maskin som presser de volummessig store sponene til mindre kuler som er lettere å håndtere, og rengjør dem for eventuell gjenværende kjølevæske."

Maskinen forenkler teknikernes arbeid og bidrar samtidig til å verne om miljøet.

Mindre transport

Før det nye systemet ble implementert, måtte renovasjonsselskapet hente 15 containere med skrapmetall hver måned. Nå henter de bare fem, og containerne inneholder en større andel verdifullt råmateriale. Ettersom kulene oppnår en høyere pris hos renovasjonsselskapene, blir det en høyere avkastning på den mekaniske produksjonen.

Gjenvinning

Komprimeringsmaskinen gjenvinner kjølevæsken, slik at den brukes på nytt. Dermed halveres forbruket, og mengden som må kastes, blir følgelig mindre.

Kostnadsbesparelser

Takket være komprimeringsmaskinen har den årlige avkastningen på den mekaniske produksjonen økt med 200 000 euro. I tillegg kommer 20 000 euro i sparte kostnader på grunn av mindre kassering og etterfylling av kjølevæske.

Kontakt