Mindre avfall og lavere kostnader

Ny miljøvennlig metallblåseprosess

Frem til nå nylig har Endress+Hauser brukt 60 metriske tonn glassperler hvert år på overflatebehandling av flowmålere.Ved å endre blåsemiddelet til kuler av rustfritt stål, brukes det nå kun 2 tonn. Slik innovasjon er bra for miljøet og sparer ressurser.

Kritiske anløpingsfarger. ©Endress+Hauser
Trykkluftblåsesystem. ©Endress+Hauser
Trykkluftblåsesystem. ©Endress+Hauser

Tusenvis av flowmålere til industriell prosessmåling alene lages på Endress+Hausers anlegg i Reinach, Sveits. Et trinn i produksjonsprosessen omfatter å sveise sammen de to halvdelene av husene, noe som skaper rød misfarging i sveisesømmene. “Disse ‘anløpingsfargene’ skyldes varmen, og må fjernes fullstendig ved hjelp av metallblåsing.

Hvis vi ikke gjorde dette, ville atmosfæriske effekter korrodere og ødelegge de ubehandlede områdene i løpet av kort tid,” forklarer Boris Lauton, ansvarlig for drift av metallblåsesystemene.

Etter omfattende testing besluttet Endress+Hauser i 2012 å skifte ut glassperler med kuler av rustfritt stål til bruk i rengjøringsprosessen. Denne endringen har betalt seg på mange måter, både i form av materialeforbruk og i henhold til helse og sikkerhet.

Tryggere arbeid – mindre støv

På grunn av høyere vekt skaper kuler av rustfritt stål betydelig mindre støv enn glassperler. Den forbedrede renheten øker sikkerhetsnivået i produksjonen og minimerer risikoen for at operatørene puster inn støvet.

Miljøvennlig – mindre avfall

Med så lite som 2 metriske tonn metallpulver i året genererer bruk av rustfritt stål til blåseprosessen mye mindre avfall sammenlignet med 60 tonn glasspulver som ikke kan resirkuleres og må behandles som spesialavfall. Kostnaden for å kaste glasspulver, 22 000 euro i året, er også vesentlig høyere enn for rustfritt stål.

Mer skånsom prosess – mindre slitasje

Metallkuler belaster blåsesystemet i mye mindre grad enn glassperler. Levetiden til deksler, slanger og blåsedyser blir så mye som ti ganger lengre.
Boris Lautons oppsummerer: “De konverterte systemene er ikke bare bra for miljøet og sparer ressurser, de er også svært mye mer kostnadseffektive.”

Kontakt