Endress+Hausers uttalelse om konfliktmineraler

Se vår uttalelse om konfliktmineraler

Endress+Hauser ønsker å forsyne sine kunder med produkter av høyeste kvalitet, og streber etter å ivareta sitt sosiale ansvar og opptre etisk i henhold til de høyeste standarder.Det er ikke et krav at Endress+Hauser skal rapportere til SEC, men vi ønsker å hjelpe våre kunder med å opptre i tråd med deres rapporteringskrav. Vi har analysert forsyningskjeden vår for å sikre at våre leverandører utviser behørig aktsomhet ved bestemmelse av opprinnelsessted for og oppbevaring av konfliktmineraler.

Uttalelse om konfliktmineraler ©Endress+Hauser

Vi har gjort en innsats for å sikre at produktene og komponentene vi mottar fra våre leverandører, ikke anses for å være konfliktmineraler fra den Demokratiske Republikken Kongo, eller at de anses for å være konfliktfrie i henhold til EICC-standarder. Endress+Hauser vil kontinuerlig evaluere og vurdere sin forsyningskjede.

På dette tidspunkt har vår granskning ført til opprettelse av en konfliktmineralrapport ved hjelp av malen Conflict-Free Sourcing Initiative (cfsi) har utarbeidet. Endress+Hausers konfliktmineralrapport vil oppdateres jevnlig.Her er vår (eng)uttalelse om konfliktmineraler

Her finner du Endress+Hauser-gruppens (eng)rapport.

Eventuell ytterligere informasjon kan innhentes ved henvendelse til ditt lokale Endress+Hauser-salgskontor.