Uttalelse om Brexit

Storbritannias planlagte uttredelse fra EU (Brexit)

Som et globalt aktivt konsern forbereder vi oss grundig på alle mulige scenarier for å begrense de tilknyttede risikoene for selskapet. Vårt endelige mål er å ivareta servicen og holde vårt leveringsløfte til kundene.

Storbritannias planlagte uttredelse fra EU og konsekvensene for Endress+Hauser-konsernet ©Endress+Hauser

Forberedelser for risikominimering

Les i vår uttalelse hvilke konsekvenser dette har for Endress+Hauser-konsernet, og hvilke tiltak vi iverksetter for å påse at servicen ivaretas og leveringsløftet blir holdt.

Kontakt