Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Endress+Hauser EcoVadis Premium Report

Se vår vurdering av storbedrifters sosiale ansvar

EcoVadis driver den første samarbeidsplattformen og gir bedrifter tilgang til deres leverandørers miljømessige og sosiale prestasjoner globalt. Her finner du Endress+Hauser-gruppens EcoVadis Premium Report.

Endress+Hauser EcoVadis Premium Report ©Endress+Hauser

EcoVadis-vurdering for Endress+Hauser

Endress+Hauser har blitt vurdert til graden 'Gull' når det gjelder selskapets tilnærming til utvikling av et sosialt ansvar. For å oppnå denne graden må et selskap ha en total poengsum på [62 - 100].

Høydepunkt

Endress+Hauser er blant de Topp 2 prosent leverandørene som er vurdert av EcoVadis i den tilsvarende sammenligningsgruppen.

Vurderingsskala

Endress+Hauser har en strukturert og proaktiv tilnærming til sitt sosiale ansvar. Engasjement og policyer samt reelle handlinger er viktige temaer med detaljert implementeringsinformasjon. Selskapet har grunnleggende CSR rapportering av handlinger eller ytelsesindikatorer. Her finner du Endress+Hauser-gruppens EcoVadis Premium report, EcoVadis' bærekraftsprofil og EcoVadis-sertifikatet.

Kontakt