Endress+Hauser-gruppen - bærekraftrapport

Ansvarlighet i Endress+Hauser

Ideen om bærekraft er en dypt forankret kultur i vår familiebedrift. Vårt mål er derfor å kombinere økonomisk suksess med økologisk samfunnsansvar. Bærekraftsrapporten er ment å hjelpe oss med videre fremgang langs denne banen.

Ansvarlighet i Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Bærekraftsrapport

Vi ser bærekraft som et helhetlig konsept som omfatter en økonomisk, sosial og økologisk dimensjon. Alle tre dimensjonene er nært knyttet sammen og avhengig av hverandre. Først når vi er i stand til å oppfylle vårt sosiale og økologiske ansvar, kan vi oppnå langsiktig økonomisk suksess. På den annen side kan bare økonomisk vellykkede selskaper utøve sitt ansvar i forhold til miljø og samfunn.

I 2014 la vi grunnlaget for konsernets omfattende bærekraftsrapportering. I mellomtiden har vi opprettet tilsvarende interne strukturer og prosesser for å fange de definerte nøkkelindikatorene på konsernnivå. Resultatene og funnene har også blitt implementert i vår nye Strategi 2020 +, som inkorporerer ulike mål knyttet til bærekraftskomplekset.

I tillegg måler vi også vår suksess basert på resultatene fra EcoVadis-revisjonen, som vi bruker til å undersøke bærekraftigheten i våre forretningsprosesser hvert år. Vårt mål er å plassere topp 25 prosent av de reviderte selskapene. Å produsere gode resultater fra våre vanlige kunde- og medarbeiderundersøkelser vil også være et av våre strategiske mål i fremtiden.

Ved å kombinere disse dataene med økonomiske indikatorer som salgsvekst, avkastning på salg og egenkapitalandel, får vi et helhetlig bilde av selskapets utvikling.

Last ned bærekraftrapporten her

Kontakt