Endress+Hauser-gruppen - bærekraftrapport

Ansvarlighet i Endress+Hauser

Som et familieeid selskap er bærekraft dypt innarbeidet i våre verdier. For å kunne oppfylle vårt ansvar, publiserer vi en omfattende bærekraftrapport.

Ansvarlighet i Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Bærekraftrapport

Ut fra vår erfaring innen prosessteknikk vet vi at du bare kan kontrollere det du måler. Det er en av grunnene til at vi begynte å utgi en bærekraftsrapport for konsernet i 2015. Vi må vite hvor vi står, slik at vi kan oppfylle vårt ansvar som selskap.

I 2015 la vi grunnlaget for en omfattende, konsernfelles bærekraftsrapportering. Basert på funnene i en masteroppgave har vi definert problemstillingene som er viktigst for oss, analysert deres betydning for selskapet og ulike interessenter og konstatert i hvilken grad disse problemene kan påvirkes av oss. Vesentlighetsmatrisen som vokste ut av dette arbeidet har hjulpet oss å utvikle nøkkelindikatorer, tiltak og mål knyttet til vår bærekraft.

I mellomtiden har vi laget tilsvarende interne strukturer og prosesser for å fange opp de definerte nøkkelindikatorene på konsernbasis. Resultatene og funnene har også funnet veien inn i vår nye strategi 2020+, som inkorporerer ulike mål som er nært knyttet til spørsmålet om bærekraft.

Som en følge av dette måler vi for første gang også vår suksess basert på resultatene i EcoVadis-revisjonen, som vi benytter til å undersøke bærekraften i våre forretningsprosesser hvert år. Vårt mål er å havne blant de øverste 25 prosentene av de reviderte selskapene. Å produsere gode ​​resultater fra våre faste kunder og medarbeiderundersøkelser vil være en av våre strategiske mål også i fremtiden.

Ved å kombinere disse dataene med økonomiske indikatorer som salgsvekst, avkastning på salg og egenkapitalandel, får vi et helhetlig bilde av selskapets utvikling.

Last ned bærekraftrapporten her

Kontakt