Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Øker sikkerhetsnivået

Installasjon av system som forhindrer overfylling av tank i Midtøsten

Vår løsning for forhindring av overfylling av tanker med uavhengig høytnivå-alarm reduserer risikoen for farlige situasjoner. Kunden vår, en verdensomspennende gruppe av energi- og petrokjemiske bedrifter, bestemte seg for å installere løsningen vår i sine lokaler i Midtøsten.

Øker sikkerhetsnivået i lagringstank i Midtøsten ©Corbis RF/Strandperle

Oversikt over fordelene

 • Sikrere drift av tankterminal

 • Redusert vedlikehold og automatisk utprøvingsprosedyre

 • Større effektivitet og bedre utnyttelse av tanker

 • Standardisering av instrumenter (færre reservedeler)

 • Løsningen er nøkkelferdig og kan også overføres til flere Shell-terminaler over hele verden

Din utfordring

Selv om tankene var utstyrt med et automatisk målesystem, hadde kunden i henhold til de nyeste anbefalingene fra API (API2350 4. utg.) behov for et uavhengig høytnivå-alarmsystem for å forhindre overfylling, separat fra instrumenter og metoder som brukes til ATG.

Spesifikasjonene krevde SIL3-nivåbrytere i henhold til IEC61508, IEC 61511-1/ sertifisert av TŰV, basert på vibrerende gaffel-prinsippet, og kontinuerlig selv-overvåking.

Vår løsning

Vi leverte systemet for forhindring av overfylling som markedsstandard og beslektete tjenester, og oppfylte kundens krav til:

 • Testing og idriftsetting av SIL3-nivåbrytere og systemkabinett

 • Installasjon av kabler, kretser, sikringsbokser, UPS, alarmapparat og varsellys

 • Idriftsetting, testing, oppstart og opplæring

 • Ettersalgsstøtte

 • Hotline-støtte hver dag, hele døgnet

 • Etterlevelse og utførelse av prosjektet i henhold til kundens standarder - Zero LTI

Prosjektomfang

Vi har tilveiebrakt en nøkkelferdig løsning som omfatter:

 • Innkjøp av alt materiale og alle instrumenter

 • Detaljert utformings- og ingeniørarbeid

 • Kabling

 • Installasjon

 • Testing

 • Idriftsetting

 • Oppstart og overlevering

 • Opplæring av operatører

 • Ettersalgsstøtte

Informasjon om bruksområde

Systemet for forhindring av overfylling er i samsvar med de nyeste API 2350-standardene, og er en modulær SIL3-løsning for nivåovervåking og alarmering ved oppdaget risiko for overfylling. Ved feil eller alarm aktiveres synlige og hørbare varsler, og meldingene vises i displayet og på kabinettet med mulighet for å ha flere opplysninger om feilene.

Detaljert ingeniørarbeid og godkjenningstester ved fabrikk

 • Detaljert ingeniørarbeid, juli 2012: Når bestillingen var mottatt, ble detaljdesignen fullført. Den skulle omfatte instrumentdesign, kabinett, kabling, utsjakting og prosjektdokumentasjon.

 • Godkjenningstester ved fabrikk: Prosjektets nøkkelkomponenter, inkludert instrumenter og kabinettet, besto godkjenningstestene før montering for å bekrefte samsvar med spesifikasjonene. Innen midten av november i 2012 var alle komponenter sendt, og installasjonsarbeidet begynte.

 • Installasjon på anlegget: Alt involvert personale gjennomgikk kundens sikkerhetsopplæring. Metodebeskrivelser, risikovurderinger og arbeidstillatelser ble utstedt før noe arbeid kunne utføres på anlegget. Installasjonen på anlegget ble fullført i tide i henhold til alle kundens sikkerhetsprosedyrer.

 • Godkjenningstest på anlegg: I desember 2012 var alt arbeid på anlegget fullført. Systemet ble inspisert og verifisert basert på kundens standardiserte funksjonstest. Deretter fulgte personalopplæring og overlevering.

Installasjon og godkjenningstest på anlegg

Løsningens hovedkomponenter

Endress+Hauser Fail Safe Liquiphant S-nivåbrytere, SIL3-sertifisert. Kontrollkabinett utstyrt med sikkerhets-SIL3, Allen Bradley PLC og IO-er, grafikk- og tekstdisplay, SIL-alarmer og varsellys. Automatisk utprøvingsprosedyre

Kontinuerlig drift og lavere vedlikeholdskostnader

Hele systemet er UPS-drevet med redundante 24 VDC strømforsyninger for å garantere kontinuerlig drift. Systemet omfatter også en reléutgang med to kanaler som fellesalarm. Helautomatisk utprøvingsprosedyre og vedlikeholdsfrie instrumenter og vedlikeholdsfritt system reduserer vedlikeholdskostnadene.