Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Utvidet sikkerhet på oljeterminal i Fujairah (FAE)

Operatøren IL&FS ble tildelt sertifikatet “Safe and Secure Port/Terminal of The Year 2017”

Emiratet Fujairah er en av de største tankfarmene i Midtøsten, med 328 tanker i drift så langt. Anlegget håndterer et bredt utvalg petroleumsprodukter og har en kapasitet på over 333 000 m3. Det ble bygget av IL&FS-gruppen og åpnet i 2014. IL&FS innførte strenge driftsstandarder fra begynnelsen av for å unngå overfyllingsulykkene som har vært et problem for bransjen generelt, ført til tap av liv, tap av renommé og milliarder av dollar i erstatningsutbetalinger.

Kundefordeler i et nøtteskall

  • Forbedret sikkerhet på anlegget ved bruk av et uavhengig og allsidig system som beskytter liv, miljø og ressurser

  • De høyeste sikkerhetsstandarder ved å bruke et høymoderne og sertifisert sikkerhetssystem

  • Høyere effektivitet med mindre innsats ved å utføre fjernstyrte, automatiske tester

  • Reduserte forsikringskostnader og bedre anleggsytelse og -produktivitet

  • Mer vellykket forretningsdrift takket være et bedre renommé

Kundens utfordring

Selv om Liquiphant punktnivåbrytere ble satt i drift fra begynnelsen, ble de underlagt jevnlige manuelle utprøvinger. Disse involverte at personalet klatret opp i tankene, fjernet transmitteren og simulerte en alarm ved å legge giveren i en bøtte med olje. Dette tok vanligvis fire timer per test og tank, og mens dette foregikk var tanken ute av drift. I tillegg til tidsaspektet var det også utfordrende at plassen i kontrollrommet var begrenset og at det måtte integreres med eksisterende SCADA-system.

Endress+Hauser-løsningen

Med introduksjonen av AOPS hører slike tidkrevende tester nå fortiden til. Løsningen, som er godkjent i henhold til IEC 61511 SIL, registrerer, indikerer og forebygger farlig overfylling av lagringstanker i henhold til API 2350. Den er blitt SIL2/SIL3-sertifisert av uavhengige eksterne sikkerhetsinspektører, og inkluderer en automatisk utprøvingsgiver, logikkløser og alarmer. Testresultatene lagres og kan skrives ut som en rapport: utprøving av 16 tanker kan utføres på under 5 minutter!