Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Medisinske autoklaver

Farereduksjon ved batch-sterilisering

Medisinske autoklaver og dampsterilisatorer avhenger av nøyaktige, presise og pålitelige temperaturmålinger for å overholde prosesskrav. Ny sensorteknologi automatiserer rekalibreringer for å redusere fare mellom intervaller og tilby revisjonssikker batch-sertifisering.

Medisinske autokalver som utfører sterilisering ved forhøyede temperaturer med mettet damp ©Endress+Hauser

Medisinske autokalver som utfører sterilisering ved forhøyede temperaturer med mettet damp

Resultat

  • automatisert prosesskontroll

  • nøyaktig prosesstyring

  • redusert usikkerhet batch for batch

  • kostnads- og tidsbesparelser

Utfordringen

Standardpraksis ved bruk av medisinske autoklaver er å kontrollere temperatur i den kaldeste delen av prosessen ved å plassere et sensorinstrument i avløpet eller i nærheten av bunnen av dampsteriliseringsutstyret. Siden måleinstrumenter er utsatt for aldersindusert drift eller mekanisk skade, er rekalibrering nødvendig for å garantere pålitelig prosessovervåkning. Hvis et instrument svikter, er det ingen pålitelig måte raskt å finne tidsspennet og de berørte batchene mellom kalibreringssykluser på.

Vår løsning

En selvkalibreringsmetode som bruker Curie-temperaturen i et referansemateriale som innebygd fastpunktstemperaturreferanse. En utprøvingsfase har med hell vist at selvkalibreringsinstrumentet hadde en ytelse langt over forventninger. Under den én måneds installasjonsperioden og 600 driftstimer utførte instrumentet i snitt ca. 80 vellykkede selvkalibreringer på stedet. Dette tilsvarer et gjennomsnitt på nesten to batcher og to kalibreringer per dag.

Den selvkalibrerende sensoren ble installert på det kaldeste punktet i autoklaven, ved siden av en eksisterende sensor for å fastsette en andre temperaturreferanse. Proben ble kalibrert i et akkreditert kalibreringslaboratorium før og etter studien. Alle 80 utførte kalibreringer var vellykket, og sensornøyaktigheten var godt innenfor angitte grenser.