Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Automatisk inline selvkalibrering hos Lonza

Full overvåkning gjennom hele bioprosessen

For Lonza er prosesspålitelighet og produktkvalitet svært viktig. Fullstendig automatisk og sporbar kalibrering i løpet av prosessen kan redusere risikoen for uoppdagede målefeil til et minimum.

TrustSens, lansering av anleggsfermentor, selvkalibrering, temperaturmåling

Fordeler

  • Temperaturavvik oppdages tidlig

  • Korte kalibreringsintervaller reduserer risikoen for ukorrekte temperaturmålinger

  • Maksimal prosessikkerhet og oppetid for anlegget

  • En nøyaktighet på 0,03 °C er 10 ganger bedre sammenlignet med en standard Pt100 klasse AA-sensor

  • Fullstendig automatisk og sporbar lagring av de siste 350 kalibreringene

Christian Ebener, Automasjonsleder,
Bioproduksjon, Lonza, Visp

Våre bioprosessanlegg krever temperatursensorer som er 100 % pålitelige. Med den automatiske inline selvkalibreringsfunksjonen ved 118 °C er TrustSens en sikker investering for oss.

Christian Ebener, Automasjonsleder
Bioproduksjon, Lonza

Kundens utfordring

Anleggets nedetid og kalibreringstid bør reduseres til et minimum. For å holde risikoene innen bioproduksjon så lave som mulig er det nødvendig å øke hyppigheten av kalibreringene. Det skal være mulig å spare tid på installasjon, vedlikehold og overvåkning, og å utføre disse oppgavene på en sikker og pålitelig måte. Alle spesifikasjoner krever produktkvalitet på høyt nivå.

Vår løsning

Den selvkalibrerende iTHERM TrustSens temperatursensoren ble brukt til testformål i løpet av et tidsrom på fire måneder i en buffertank i en pilotanleggsfermentor. Denne sensoren utfører en automatisk inline selvkalibrering ved 118 °C under hver SIP-prosess (Steam in Place) og rapporterer eventuelle avvik til styringssystemet ved hjelp av HART-protokollen. Det gjennomsnittlige avviket på 0,03 °C er også 10 ganger bedre enn en standard Pt100 klasse AA-sensors maksimalt tillatte feil.