Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Effektiv avvanning av slam

Prosesskontroll bidrar til å redusere kostnader i tilknytning til slambehandling

Avvanning av slam er en vanlig behandling som brukes til å redusere slammengden før slammet fjernes eller for å klargjøre det til senere prosesser som tørking eller brenning.I alle tilfeller er det nødvendig med effektiv avvanning av slam for å unngå ytterligere kostnader på grunn av ikke oppnådde avvanningsmål eller for krevende polymerforbruk for slamkondisjonering.

Klargjøring og dosering av slamkondisjonering

Polymerstasjon for slamkondisjonering. ©Endress+Hauser

Polymerløsninger for slamkondisjonering må klargjøres ved fortynning på slambehandlingsanlegget. Målet er å oppnå harmonisert polymerkonsentrasjon for å oppnå gode, stabile avvanningsresultater og lange avvanningssykluser. Mengdeflowmåling av kondisjonering og fortynningsvann er standardløsningen for kontroll av fortynning og dosering. Fordelen er enkel installasjon av anerkjente, bærekraftige og nøyaktige gjennomstrømningsmålere med kjemikalieresistente fôringer.

Vesentlig forbedring av avvanningsresultatene

Båndfilterpresse for avvanning av slam fra et kommunalt avløpsanlegg ©Endress+Hauser

Fordi den oppnådde polymerkonsentrasjonen kan variere, er det ikke alltid gitt at man oppnår et optimalt forhold mellom polymer og suspenderte faststoffer i slammet. Coriolis masseflowmåler bringer en "avansert" kontrollmulighet med et andre utløp i tillegg til flow: medietetthet. Polymerløsningens målte tetthet åpner muligheten for konstant dosering av polymermiddel til slamstrømmen, noe som vil forbedre avvanningsresultatene vesentlig.

Suspenderte faststoffer kontra måling av slamtetthet

Sentrifuge for avvanning i slambehandlingen. ©Endress+Hauser

Optimaliserte avvanningsresultater må også kontrollere konsentrasjonen på det innkommende slammet. En standardløsning som ofte brukes, er en kombinasjon av volumflow (gjennomstrømningsmåler) og en optisk sensor for suspenderte faststoffer i slam. Denne kombinasjonen er effektiv og pålitelig i de fleste tilfeller, men optisk måling av de suspenderte faststoffene kan være begrenset på grunn av svært mørkt slam. Tetthetsmåling med Coriolis er et anerkjent alternativ som garanterer stabil og god avvanning av slam.

Dette får du

  • et fleksibelt instrumenttilbud for avvanning av slam og polymerdosering for standardiserte eller avanserte kundebehov, som støtter prosessoptimalisering i tilknytning til effektivt kjemikalieforbruk (kostnadsreduksjon) og gode avvanningsresultater

  • lokal støtte fra våre erfarne salgs- og serviceteam

Målepunkter

  • Elektromagnetisk mengdemålingsprinsipp

  • Coriolis mengdemålingsprinsipp

Suksesshistorier

Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk